215 215 4521

Καλωσήρθατε!

εξατομίκευση

Τι θα πει εξατομίκευση:

Εξατομίκευση είναι μια διαδικασία που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αντικειμένου, αποκλειστικά και μοναδικά για έναν αποδέκτη. Στην περίπτωση μας, για παράδειγμα, δημιουργούμε για το παιδί σας, το δικό του προσωπικό παραμύθι, σε βιβλίο και σε ηχητικό CD αλλά και σε DVD. Το παιδί σας διαβάζει και ακούει για τον εαυτό του, τους φίλους του και τις περιπέτειές του μέσα από σύγχρονες και περιπετειώδεις ιστορίες. Η ταύτιση με αυτόν τον τρόπο είναι κυριολεκτική.

Πώς γίνεται αυτό:

Μας δίνετε πληροφορίες όπως αυτές που φαίνονται στις τροποποιήσεις των βιβλίων κι εμείς μεταμορφώνουμε το παιδί σας σε ήρωα παραμυθιού!

Η προσωπική σας αφιέρωση τυπωμένη στην πρώτη σελίδα, δίνει στο βιβλίο μοναδική αξία.

Τι έχουν πει για τα εξατομικευμένα προϊόντα:

Τα εξατομικευμένα βιβλία δεν είναι απλώς πιο διασκεδαστικά, αλλά φροντίζουν να δίνουν στο παιδί ένα ακόμη κίνητρο ώστε να αγαπήσει το διάβασμα.

Είναι γεγονός, ότι ένα τέτοιου είδους βιβλίο, μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, να τραβήξει την προσοχή και να ενθαρρύνει τα παιδιά να διαβάζουν πιο συχνά και πιο συγκεντρωμένα, αφού εξιστορεί τις ίδιες τις δικές τους περιπέτειες.

Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι, τα παιδιά ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στο όνομα τους ως μέρος του σχηματισμού της αυτογνωσίας τους, της ταυτότητας και της προσωπικότητας τους. Στη σύγχρονη, ψηφιακή εποχή, νέα εξατομικευμένα προϊόντα για παιδιά, αρχίζοντας από απλά βιβλία, έχουν όχι μόνον επιβεβαιώσει τις γονικές προσδοκίες, ότι δηλαδή το παιδί ανταποκρίνεται καλύτερα σε μια εξατομικευμένη μάθηση, σ’ ένα περιβάλλον ψυχαγωγίας, αλλά ότι τα παιδιά τα ίδια αρέσκονται σε αυτό το περιβάλλον και ωριμάζουν καλύτερα μέσα σε αυτό. Πράγματι, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα αρνητικό που μπορεί να πει κανείς για μια καλά δομημένη εκπαιδευτική και ψυχαγωγική διαδικασία που είναι τουλάχιστον επαρκώς στοχευμένη σε ένα συγκεκριμένο παιδί, κυρίως με συχνές συμπεριλήψεις του ονόματος του, έτσι ώστε να εμφανίζεται κάθε περίπτωση φιλική και οικεία προς το παιδί

Δείγμα από το φωτοβιβλίο με τον Άι Βασίλη.